Zrieknutie sa zodpovednosti

Žiadne investičné poradenstvo

Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú investičné poradenstvo, finančné poradenstvo, poradenstvo pri obchodovaní ani žiadny iný druh poradenstva a obsah webovej stránky by ste nemali považovať za takéto poradenstvo. Spoločnosť Globamos neodporúča, aby ste kupovali, predávali alebo držali akúkoľvek kryptomenu. Pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí vykonajte vlastnú hĺbkovú analýzu a poraďte sa so svojím finančným poradcom.

Presnosť informácií

Spoločnosť Globamos sa bude snažiť zabezpečiť presnosť informácií uvedených na tejto webovej stránke, hoci nenesie žiadnu zodpovednosť za chýbajúce alebo nesprávne informácie. Spoločnosť Globamos poskytuje všetky informácie tak, ako sú. Beriete na vedomie, že všetky informácie, ktoré sú tu k dispozícii, používate na vlastné riziko.

Neschválenie

Zobrazenie reklám a hypertextových odkazov tretích strán na stránke spoločnosti Globamos nepredstavuje podporu, záruku, garanciu alebo odporúčanie spoločnosti Globamos. Skôr ako sa rozhodnete využívať služby tretích strán, vykonajte si vlastnú náležitú kontrolu.

Zverejnenie partnerských informácií

Spoločnosť Globamos môže získať kompenzáciu za partnerské odkazy. Táto kompenzácia môže byť vo forme peňazí alebo služieb a môže existovať bez akejkoľvek akcie zo strany návštevníka stránky. Ak vykonáte činnosti v súvislosti s partnerským odkazom, je zrejmé, že spoločnosti Globamos môže byť poskytnutá určitá forma kompenzácie. Ak napríklad kliknete na partnerský odkaz, zaregistrujete sa a obchodujete na burze, spoločnosť Globamos môže dostať kompenzáciu. Každý partnerský odkaz je jasne označený ikonou vedľa neho.