KamaToyz

KamaToyz to specjalna **zgodna z Metaverse** kolekcja autorstwa [KamaGang](https://opensea.io/collection/thekamagang).
Każdy token posiada swój własny, unikalny **nieodblokowalny plik .VOX** (przechowywany na IPFS) Możesz:

-prosto wyświetlane na **the Metaverse**

- Używaj ich jako swoich kinky **akcesoriów do awatarów**.

- Nawet jako **twoje PFP**.

Bo czemu nie! Przyszłość jest tutaj! Ciesz się!

Wyświetlanie jednego wyniku