Αποποίηση ευθύνης

Καμία επενδυτική συμβουλή

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνιστούν επενδυτικές συμβουλές, χρηματοοικονομικές συμβουλές, συμβουλές συναλλαγών ή οποιουδήποτε άλλου είδους συμβουλές και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζετε το περιεχόμενο του ιστότοπου ως τέτοιο. Η Globamos δεν συνιστά την αγορά, πώληση ή κατοχή οποιουδήποτε κρυπτονομίσματος από εσάς. Να διεξάγετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να συμβουλεύεστε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Η Globamos θα προσπαθήσει να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο, αν και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες. Η Globamos παρέχει όλες τις πληροφορίες ως έχουν. Αντιλαμβάνεστε ότι χρησιμοποιείτε όλες τις πληροφορίες που διατίθενται εδώ με δική σας ευθύνη.

Μη έγκριση

Η εμφάνιση διαφημίσεων και υπερσυνδέσμων τρίτων στην Globamos δεν συνιστά έγκριση, εγγύηση, εγγύηση ή σύσταση από την Globamos. Προτού αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων, να διεξάγετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια.

Αποκάλυψη θυγατρικών

Η Globamos μπορεί να λάβει αποζημίωση για τους συνδέσμους θυγατρικών. Αυτή η αποζημίωση μπορεί να έχει τη μορφή χρημάτων ή υπηρεσιών και μπορεί να υπάρχει χωρίς καμία ενέργεια από τον επισκέπτη του ιστότοπου. Σε περίπτωση που εκτελέσετε δραστηριότητες σε σχέση με έναν σύνδεσμο θυγατρικών, εννοείται ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποια μορφή αποζημίωσης προς την Globamos. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο θυγατρικών και εγγραφείτε και κάνετε συναλλαγές σε ένα ανταλλακτήριο, η Globamos ενδέχεται να λάβει αποζημίωση. Κάθε σύνδεσμος θυγατρικών επισημαίνεται σαφώς με ένα εικονίδιο δίπλα του.