Odmítnutí odpovědnosti

Žádné investiční poradenství

Informace uvedené na těchto webových stránkách nepředstavují investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství ani žádný jiný druh poradenství a obsah těchto webových stránek byste za něj neměli považovat. Společnost Globamos nedoporučuje, abyste kupovali, prodávali nebo drželi jakoukoli kryptoměnu. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí proveďte vlastní hloubkovou kontrolu a poraďte se se svým finančním poradcem.

Přesnost informací

Společnost Globamos se bude snažit zajistit přesnost informací uvedených na těchto webových stránkách, ačkoli nenese žádnou odpovědnost za chybějící nebo nesprávné informace. Společnost Globamos poskytuje všechny informace tak, jak jsou. Berete na vědomí, že veškeré zde dostupné informace používáte na vlastní nebezpečí.

Nepodpoření

Zobrazení reklam a hypertextových odkazů třetích stran na stránkách společnosti Globamos nepředstavuje podporu, záruku, garanci nebo doporučení společnosti Globamos. Než se rozhodnete využívat služeb třetích stran, proveďte vlastní hloubkovou kontrolu.

Zpřístupnění partnerských informací

Společnost Globamos může obdržet kompenzaci za partnerské odkazy. Tato kompenzace může mít podobu peněz nebo služeb a může existovat bez jakékoli akce ze strany návštěvníka stránek. Pokud budete provádět činnosti v souvislosti s partnerským odkazem, je zřejmé, že společnosti Globamos může být poskytnuta určitá forma kompenzace. Pokud například kliknete na partnerský odkaz a zaregistrujete se a obchodujete na burze, společnost Globamos může obdržet kompenzaci. Každý partnerský odkaz je zřetelně označen ikonou vedle něj.