Отказ от отговорност

Без инвестиционни съвети

Информацията, предоставена на този уебсайт, не представлява инвестиционен съвет, финансов съвет, съвет за търговия или какъвто и да е друг вид съвет и не трябва да разглеждате съдържанието на уебсайта като такова. Globamos не препоръчва да купувате, продавате или притежавате каквато и да е криптовалута. Извършвайте собствена проверка и се консултирайте с финансов съветник, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение.

Точност на информацията

Globamos се стреми да гарантира точността на информацията, посочена на този уебсайт, въпреки че не носи никаква отговорност за липсваща или грешна информация. Globamos предоставя цялата информация такава, каквато е. Вие разбирате, че използвате цялата налична тук информация на свой собствен риск.

Без одобрение

Появата на реклами и хипервръзки на трети страни в Globamos не представлява потвърждение, гаранция или препоръка от страна на Globamos. Извършвайте собствена проверка, преди да решите да използвате услуги на трети страни.

Оповестяване на филиал

Globamos може да получи компенсация за партньорските връзки. Тази компенсация може да бъде под формата на пари или услуги и може да съществува без никакво действие от страна на посетителя на сайта. Ако извършвате действия във връзка с партньорска връзка, се приема, че Globamos може да получи някаква форма на компенсация. Например, ако кликнете върху партньорска връзка, регистрирате се и търгувате на борса, Globamos може да получи компенсация. Всяка партньорска връзка е ясно обозначена с икона до нея.